Zásady ochrany osobních údajů

O tomto webu

Stránky na webové adrese: https://www.n-o-m.name/ provozuji nekomerčně jako soukromá osoba. Jde o virtuální galerii mé tvorby a blog se zprávami, které se k ní vážou.

Osobní údaje návštěvníků těchto stránek mě osobně nijak nezajímají, nemám potřebu je ukládat či jakkoli zpracovávat. Vzhledem k tomu, že novější právní úprava zahrnula pod pojem „osobní údaje“ také IP adresu, pod jakou se návštěvník stránky připojuje k internetu, jsem nucena vytvořit tyto informace o nakládání s osobními údaji. 

Jaké osobní údaje web shromažďuje a proč je shromažďujeme

Komentáře

Komentáře nejsou na tomto webu povoleny, proto se v souvislosti s nimi také nemůže nic ukládat.

Média

Návštěvníci nemohou na tento web nahrává obrázky či jiná média, proto se v souvislosti s nimi také nemůže nic ukládat.

Kontaktní formuláře

Použijí-li návštěvníci tohoto webu kontaktní formulář jsou data z vyplněných položek posílána rovnou na mou emailovou adresu a nikam jinam je neukládají. Jde tedy o soukromou korespondenci mezi Vámi a mnou. Než mi pošlete tuto zprávu, prosím, ujistěte se, že mi vyplněné údaje posíláte z vlastní vůle. To poté, prosím, potvrďte zaškrtnutím souhlasu. Bez toho mi formulář Vaši zprávu neodešle.

Z bezpečnostních důvodů kontaktní formulář také nic nezaznamenává. Ochrana proti spamu je zajištěna bez zaznamenávání osobních údajů.

Cookies

Na tomto webu nejsou povoleny komentáře, proto žádné příslušné soubory cookies do prohlížečů návštěvníků neukládá.

Na tomto webu není umožněna registrace uživatelů, proto žádné příslušné soubory cookies do prohlížečů návštěvníků neukládá.

Vložený obsah z dalších webů

Příspěvky na těchto stránkách mohou obsahovat vložený obsah (například videa, obrázky, články atd.). Vložený obsah z jiných webových stránek se chová stejným způsobem, jako kdyby návštěvník navštívil jiný web. Tyto webové stránky pak mohou shromažďovat data o vás, používat soubory cookies, vkládat další sledování od třetích stran a sledovat vaši interakci s tímto vloženým obsahem, včetně sledování interakce s vloženým obsahem, máte-li účet a jste přihlášeni na danou webovou stránku.

Tento web jako vložený obsah používá pouze písmo z externího zdroje fonts.googleapis.com, který používá cookies Google (zde je politika ochrany soukromí Google). Některé prohlížeče tato cookies blokují automaticky. Jinak lze tato cookies zablokovat v nastavení vašeho prohlížeče nebo nesouhlasem v dolní liště tohoto webu, v níž je souhlas/nesouhlas s cookies.

Při tomto souhlasu či nesouhlasu s uložením cookies se vám do počítače uloží cookies s názvem „cookie_notice_accepted“ a s obsahem, který určuje, zda s cookies souhlasíte nebo nesouhlasíte. Toto cookies má platnost 1 měsíc.

Analytika

Tento web používá pouze jednoduché počítadlo zobrazení, takže nezaznamenává žádné osobní údaje. Nástroje třetích stran pro analýzu nepoužívá.

Bezpečnost

Pro zajištění bezpečnosti před spamem nebo napadením systému a ohrožením dat používá tento web všechny údaje anonymně, nebo alespoň od sebe oddělené (pseudonymizované) tak, aby je nebylo možné bez dalších dodatečných údajů použít pro identifikaci návštěvníků webu.

Jde pouze o ty údaje, které jsou nezbytné pro ověření, zda na tento web vstupuje či se snaží odeslat obsah opravdu pouze člověk, který zde má co dělat, a nikoli robot nebo člověk, který by mohl ohrozit bezpečnost webu. K takovémuto zajištění bezpečnosti je nutné v daném okamžiku zkontrolovat následující údaje: adresa protokolu (IP) stránek, IP adresa proxy stránek, URL adresa přístupu, kompletní HTTP hlavička, tělo požadavku http, cookies (např. WordPress apod.), datum a čas požadavku.

V závislosti na nastavení vašeho počítače nebo mobilního zařízení mohou být také odesílány tyto údaje (nepřejete-li si tyto údaje odesílat, změňte, prosím, nastavení vašeho zařízení): IP adresa, MAC adresa, značka zařízení, model a verze operačního systému, informace o mobilní síti a poskytovateli připojení internetu, typ a jazyk prohlížeče, země a časové pásmo, kde je zařízení umístěno, údaje o geografické poloze uživatele prostřednictvím GPS, majáků a podobných technologií, metadata uložená v zařízení.

Ještě poznámka: Výše uvedená data odesílá váš počítač (nebo jiné zařízení) vždy, když procházíte jakékoli stránky na internetu. Netýká se to pouze procházení tohoto webu.

S kým sdílíme vaše údaje

Data jsou uložena na počítačích smluvního hostingového partnera. Počítače jsou umístěny v České republice a hostingový partner garantuje jejich zabezpečení jak přímo na místě uložení, tak i ve virtuálním prostoru. Zde jsou také uloženy veškeré záložní soubory pro případ, že by bylo nutné veřejně poskytovaný obsah obnovit ze zálohy. Na mém počítači není z bezpečnostních důvodů uložena žádná záloha dat.

Osobní data, která nejsou zveřejněna, jsou přístupná v rámci správy webu pouze mě a hostingovému partnerovi, který je ze zákona povinen taková data sbírat a uchovávat. Postoupení jakýchkoli údajů státním zařízením a úřadům následuje jen v rámci závazných právních předpisů. V pseudonymizované formě mohou být vaše údaje postoupeny ke zpracování z technických a bezpečnostních důvodů smluvním externím firmám. Všechny tyto firmy jsou vázány diskrétností a jsou povinny nebo se smluvně závazně rozhodly dodržovat zásady ochrany osobních údajů tak, jak je vyžaduje EU.

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Data technického charakteru jsou v pseudonymizované formě uložena v zabezpečené databázi a v bezpečnostních zálohách po dobu maximálně 7 měsíců.

Hostingový partner ukládá vaše osobní údaje vždy po dobu, jakou mu stanoví příslušný zákon.

Jaká máte práva?

Souhlas/nesouhlas s ukládáním cookies lze odvolat následujícím tlačítkem. Odvolávám

Každý má právo požádat o obdržení souboru s exportem osobních údajů, které o vás jakýkoli web uchovává. Vzhledem k tomu, že jsou na tomto webu technické údaje, které zákon považuje za osobní údaje, uloženy v pseudonymizované podobě, je nemožné takový výpis zajistit bez řádného příslušně ověřeného potvrzení, že IP adresa, pro kterou výpis požadujete, je opravdu tou adresou, z níž si tyto stránky prohlížíte. Toto opatření je v zájmu ochrany dat.

Můžete také požádat o odstranění veškerých osobních údajů. Tato možnost nezahrnuje údaje, které je tento web povinen uchovávat z administrativních, právních nebo bezpečnostních důvodů. Vzhledem k tomu, že jsou na tomto webu technické údaje, které zákon považuje za osobní údaje, uloženy v pseudonymizované podobě, je nemožné takový výmaz zajistit bez řádného příslušně ověřeného potvrzení, že IP adresa, pro kterou výmaz požadujete, je opravdu tou adresou, z níž si tyto stránky prohlížíte. Toto opatření je v zájmu ochrany dat.

Návštěvníci tohoto webu mají možnost vznést námitku proti zpracování osobních údajů na mou kontaktní emailovou adresu.

Návštěvníci tohoto webu mají možnost podat stížnost u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.

Kam posíláme vaše data?

Hostingovým partnerem tohoto webu je Active24, s.r.o. Zde je jejich Prohlášení o ochraně osobních údajů, včetně informací „ACTIVE 24 jako zpracovatel dat“.

V pseudonymizované formě mohou být vaše údaje postoupeny ke zpracování z technických a bezpečnostních důvodů smluvním externím firmám, a to i v zahraničí. Všechny tyto firmy jsou vázány diskrétností a jsou povinny nebo se smluvně závazně rozhodly dodržovat zásady ochrany osobních údajů tak, jak je vyžaduje EU.

Kontaktní údaje

Znáte mě jako NOM – Marcela Strejčková. Žádáte-li o další informace o ochraně osobních údajů, o export vašich údajů nebo o jejich smazání, napište mi na mailovou adresu info@n-o-m.name. Upozorňuji, že mohu exportovat nebo smazat údaje pouze v tom případě, že mi poskytnete věrohodný důkaz, že pseudonymizované údaje jsou opravdu o vás.
Uvedení mých kontaktních údajů není souhlasem s jejich zaznamenáváním, ukládáním či zpracováváním kýmkoli, a to k jakýmkoli účelům, vyjma ochrany osobních údajů návštěvníků tohoto webu.

Platnost

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsem zpracovala 1. 9. 2019, naposledy aktualizovala 16. 7. 2020 a platí do odvolání či změny.